Formularz zgłoszenia

Wybór szkolenia:

Dane uczestnika szkolenia:

Dane do faktury:

Dane do korespondencji:
Niezbędne do przekazania zaświadczenia ze szkolenia

Wymagane zgody:

Wyrażam zgodę na otrzymanie faktury drogą elektroniczną (e-faktury).

Wyrażam zgodę na otrzymywania od EGOP Sp. z o.o. informacji handlowej dot. oferowanych szkoleń i produktów na pozostawiony adres e-mail w rozumieniu Ustawy o świadczenie usług drogą elektroniczną z dnia 18.07.2002 (Dz. U. Nr 144 z 2002, poz. 1204 ze zm.)
Wyrażam zgodę na otrzymywania od EGOP Sp. z o.o. informacji handlowej dot. oferowanych szkoleń i produktów na pozostawiony nr telefonu w marketingu bezpośrednim oraz przy użyciu automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy z dnia 16.07.2004 Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 z 2004, poz. 1800 ze zm.)
Zadzwoń Teraz