Live Webinar – Szkolenie wstępne BHP dla pracowników biurowych, inżynieryjnych i kierowniczych – 05.12. 2023, godz. 9:30 – 12:30

Przewiń do szczegółów szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla:

 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • inżynieryjno-technicznych,
 • kadry zarządzającej (nadzorującej prace innych pracowników),
 • praktykantów, stażystów.

Tematyka szkolenia:

 • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • BHP w  PRACY ZDALNEJ;
 • Ocena ryzyka zawodowego
 • Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia oraz podstawowe środki zapobiegawcze;
 • Postępowanie w razie wypadków;
 • Ergonomia stanowiska pracy i jej wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika;
 • Profilaktyczna opieka lekarska;
 • Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru;
 • Organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Cel szkolenia:
Zaznajomienie pracowników w szczególności z:

 • Podstawowymi przepisami BHP zawartymi w kodeksie pracy, regulaminie pracy czy układach zbiorowych pracy;
 • Z przepisami i zasadami BHP obowiązującymi w danej firmie, zakładzie pracy;
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.