Szkolenia

Szkolenia BHP i PPoż

SZKOLENIA BHP

Szkolenia BHP prowadzimy zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia MGiP z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2004, nr 180, poz. 1860).

Prowadzimy szkolenia w formie tradycyjnej oraz elektronicznej. Tematykę szkoleń dobieramy do indywidualnych potrzeb klienta.

Szkolenia prowadzimy w formie:

 • tradycyjnej (instruktaż, seminarium lub kurs);
 • z wykorzystaniem sieci teleinformatycznej (e-learning, telekonferencje).

 

Dobierz formę szkolenia do Swoich potrzeb.

 

W ramach szkoleń BHP oferujemy:

 • Szkolenia wstępne BHP;
 • Szkolenia okresowe BHP:
  • dla pracodawców i osób kierujących pracownikami;
  • dla pracowników administracyjno-biurowych;
  • dla pracowników na stanowiskach robotniczych;
  • dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych.

Szkolenia prowadzimy w naszych salach szkoleniowych lub u klienta.

 


 

SZKOLENIA PPOŻ

Oferujemy:

 • Szkolenie ppoż dla pracowników wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
  • Celem tego szkolenia jest w szczególności przygotowanie osób do prowadzenia ewakuacji z obiektu.
 • Szkolenie ppoż dla wszystkich pracowników.
  • Nadrzędnym celem tego szkolenia jest zaznajomienie osób z zasadami ewakuacji z danego obiektu, zapoznanie z planami i drogami ewakuacyjnymi.

Tematykę szkolenia dobieramy do potrzeb klienta.

 


 

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY

Szkolenie przeznaczone są m.in. dla osób, które zgodnie z art. 207¹, § 1 Kodeksu Pracy, zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy.

Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Przykładowa tematyka szkolenia:

 • Organizacja ratownictwa medycznego, podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, standardy postępowania;
 • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie z nieprzytomnym;
 • Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia u dorosłych;
 • Zakrztuszenia, krwotoki, złamania, rany – zasady opatrywania;
 • Ćwiczenia praktyczne w zakresie resuscytacji i opatrywania ran.