Usługi

USŁUGI BHP

Prowadzimy pełny outsourcing BHP oraz realizujemy jednorazowe zlecenia.

Kompleksową obsługę firm w zakresie BHP prowadzimy w oparciu o Rozporządzenie RM z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997, nr 109, poz. 704 ze zm.) oraz indywidualne potrzeby klienta wynikające między innymi z wdrożonych w przedsiębiorstwie systemów zarządzania.

Realizowane usługi:

 • Prowadzimy przeglądy warunków pracy (audyty BHP);
 • Wykonujemy analizę roczną stanu BHP;
 • Prowadzimy szkolenia z zakresu BHP;
 • Wykonujemy ocenę ergonomiczną stanowisk z monitorami ekranowymi;
 • Opracowujemy karty oceny ryzyka zawodowego;
 • Tworzymy wewnętrzne procedury i instrukcje BHP;
 • Prowadzimy postępowanie powypadkowe dot. wypadków przy pracy i tworzymy pełną dokumentację;
 • Opracowujemy dokumentację dot. wypadków w drodze do/z pracy;
 • Uczestniczymy w pracach komisji bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • Prowadzimy dokumentację związaną z narażeniem na działanie substancji, procesów bądź czynników rakotwórczych i mutagennych (rejestry, sprawozdania do PIP i Państwowej Inspekcji Sanitarnej);
 • Organizujemy pomiary środowiska pracy;
 • Zakładamy rejestry czynników szkodliwych i prowadzimy karty pomiarów;
 • Reprezentujemy klienta podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
 • Prowadzimy poradnictwo z zakresu prawnej ochrony pracy.

 


 

USŁUGI PPOŻ

W zakresie ochrony przeciwpożarowej oferujemy:

 • Prowadzenie przeglądów przeciwpożarowych;
 • Opracowywanie Instrukcji bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • Opracowywanie procedur i planów ewakuacyjnych;
 • Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników z obiektów;
 • Prowadzenie próbnych ewakuacji;
 • Poradnictwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej.