Badania profilaktyczne a koronawirus

Opublikowano: 27 marca 2020

Pytacie mnie Państwo o to czy w obecnej sytuacji musicie wysyłać pracowników na badania profilaktyczne wstępne okresowe i kontrolne?

 

Uważam, że tak długo, jak istnieje średnie i wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem SARS CoV- 2 czyli zachorowania na COVID – 19 nie należy wysyłać pracowników na badania profilaktyczne, czy to wstępne związane z zatrudnieniem, a tym bardziej okresowe i kontrolne. Nie narażajmy pracowników do odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego.

Rozsądek podpowiada, aby utrzymywać kontakt z jednostkami medycyny pracy, do których wysyłacie Państwo pracowników na badania. I czekać na informację zwrotną od nich. To przychodnie i pracujący w nich personel wiedzą najlepiej, czy są już gotowi do przyjmowania zdrowych pracowników, bez obaw narażenia ich na zakażenie koronawirusem SARS CoV-2

 

Rozsądek podpowiada, że na badania należałoby zacząć wysyłać pracowników dopiero, gdy sytuacja wróci do stanu sprzed zagrożenia epidemii.

 

Głównego Inspektora Pracy zajął nieco odmienne stanowisko od mojego. Dnia 23 marca br. zajął oficjalne stanowisko w zakresie kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie w okresie stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego.

 

Główny Inspektor Pracy proponuje zawieszenie obowiązku przeprowadzania okresowych i kontrolnych badań lekarskich pracowników do czasu odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego, przy jednoczesnym zachowaniu obowiązku terminowego wystawienia skierowania. 

Terminowe wystawienie skierowania będzie potwierdzeniem gotowości pracodawcy do wypełnienia obowiązku Kodeksowego.

Jednocześnie Główny Inspektor Pacy podkreśla, że pracownicy powinni zostać zobowiązani do niezwłocznego udania się do jednostki medycyny pracy, po odwołaniu stanu epidemii lub zagrożenia epidemiologicznego i przywróceniu możliwości przyjmowania pracowników do tych placówek;

 

Tu się zgadzam. Wystawiam skierowania na badania profilaktyczne, choć nie widzę większego sensu tej pracy. Skierowanie ważne jest przez okres nie dłuższy niż 30 dni. Pewnie trzeba będzie ponowić ich wystawienie.

 

W zakresie badań wstępnych Główny Inspektor Pracy przyjął stanowisko, w którym proponuje utrzymanie obowiązku niedopuszczania do pracy pracowników bez orzeczenia lekarskiego, określającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku pracy, otrzymywanego przez pracownika podczas wstępnych profilaktycznych badań lekarskich.

 

Nie zgadzam się z tym stanowiskiem.

 

W obecnej sytuacji nowo zatrudniani pracownicy nie powinni być narażeni bardziej niż dotychczas pracujący pracownicy, bo jest to niebezpieczne dla nas wszystkich, może prowadzić nawet do wstrzymania pracy części lub całego zakładu na okres kwarantanny. Lekarz medycyny pracy nie ma możliwości skierowania pracownika na testy. Nikt ich nie wykona.

 

Zatem, kiedy zatrudnimy nowego pracownika, bez aktualnego orzeczenia lekarskiego powinniśmy liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Inspektor pracy w razie kontroli może wymierzyć mandat w przedziale 1 tyś. do 2 tyś. zł., ale może też skierować sprawę do Sądu Grodzkiego.

 

Sprawa nie wygląda jednak tak groźnie, ponieważ Państwowy Inspektor Pracy wydał również komunikat regulujący sposób wykonywania pracy przez Inspektorów do odwołania stanu epidemii.

 

Zgodnie z nim czynności kontrolne prowadzone przez Inspektorów pracy zostały ograniczone wyłącznie do:

  1. przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
  2.  oraz badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy,

 

Pozostałe czynności kontrolne Inspektorzy będą wykonywać zdalnie z miejsca zamieszkania.

 

Pamiętajcie Państwo o tym, że pracodawca nie może zostać ukarany za to, że jego pracownik nie wykonał badania przed przestąpieniem do pracy, jeżeli na dzień kontroli badanie jest uzupełnione. Nie można ukarać pracodawcy za coś co zostało zrobione po terminie, tylko za to, że jeszcze nie zostało zrobione.

 

Małgorzata Gerber

 

 

 

 

Źródła:

  • Stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 23 marca 2020 r. w zakresie:

 

  • obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz
  • obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

 

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108831,badania-profilaktyczne-i-szkolenia- bhp.html

 

 

  • Zasady organizacji pracy w jednostkach terenowych Państwowej Inspekcji Pracy w związku z wprowadzeniem stanu epidemii:

https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/108696,i-n-f-o-r-m-a-c-j-a.html