O nas

Doświadczenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej zdobywam od 1999 r. Wtedy uzyskałam kwalifikacje umożliwiające pracę w zawodzie inspektora, a z czasem specjalisty ds. BHP. Na początku swojej ścieżki zawodowej dość szybko zdobyłam pracę w Volvo Polska Sp. z o.o. Kolejne doświadczenia nabyłam pracując w zakładzie Parker Hannifin Sp. z o.o.. Praca w branży przemysłowej dała mi odwagę, aby rozpocząć budowanie własnej firmy.

Dzisiaj zatrudniam i współpracuję ze specjalistami wywodzącymi się z różnych branż. Nie ma tematu, z którym balibyśmy się zmierzyć. Oferujemy usługi BHP i ppoż w pełnym zakresie. Mamy doświadczenie w obsłudze małych i średnich przedsiębiorstw, a także korporacji zatrudniających powyżej 1000 pracowników. Obsługujemy firmy, których pracownicy rozproszeni są po terenie całej Polsce.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

 

 

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Gerber

Prezes Zarządu EGOP Sp. z o.o.

Główny Specjalista ds. BHP