NORSOK M-501

 

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu normy NORSOK M-501, w szczególności:

  • Przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
  • Wyboru materiałów powłokowych, przygotowania powierzchni, procedur nakładania i inspekcji powłok ochronnych do użycia podczas budowy i montażu instalacji przybrzeżnych i powiązanych.

 

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach malarz przemysłowy/piaskarz.

 

Tematyka szkolenia:

  • Ogólne zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przygotowanie powierzchni,
  • Aplikacja farb,bh
  • Termiczny natrysk powłok metalicznych,
  • Bierna ochrona przeciwpożarowa,
  • Wady powłok.

 

Czas trwania kursu:

1 dzień

 

Forma szkolenia:

Szkolenie prowadzone online w formie webinarium za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub urządzeń mobilnych.

Szkolenie kończy się egzaminem, który uprawnia do wystawienia CERTYFIKATU NORSOK M-501

 

Certyfikat:

CERTYFIKAT NORSOK M-501 w języku norweskim i angielskim

 

Cena:

1990 PLN

 

Numer do kontaktu:

+48 727-412-540

 

Zapisz się na szkolenie