Publikacje

PRACA ZDALNA PO 6. KWIETNIA 2023

Praca zdalna 2023 wkrótce zostanie uregulowana w dziale II C Kodeksu Pracy. Nastąpi anulowanie Telepracy. Czym zaskoczy nas ustawodawca? – np. nowymi wymaganiami bhp. Jak długo będzie można stosować przepisy o telepracy?
Analiza przepisów przeprowadzona na podstawie projektu ustaw – o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw z dnia 7 czerwca 2022 (Druk nr 2335).

NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE STATYSTYCZNEJ KARTY WYPADKU

Statystyczna karta wypadku – zmiana rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

  • Nowe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.
  • Rozporządzenie wprowadziło nowy wzór statystycznej karty wypadku.

Nowe obostrzenia. Obowiązki pracodawcy do 5 czerwca 2021.

NOWE OBOSTRZENIA

Obowiązki ciążące na pracodawcach w związku z COVID-19 po 7 maja 2021 r.

 

Nowe rozporządzenie, obowiązujące od 8 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 6 maja 2021 poz. 861) wprowadza ograniczenia obowiązujące do dnia 5 czerwca 2021.

Szkolenia bhp pracowników po 7. marca 2020 a #koronawirus.

Utrzymany obowiązek wykonywania szkoleń wstępnych bhp.

Przedłużona ważność szkoleń okresowych bhp.

Utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Badania lekarskie pracowników po 7 marca 2020 a #koronawirus.

Badania lekarskie pracowników po 7 marca 2020 a #koronawirus.
Ważność badań okresowych przedłużona!
Utrzymany obowiązek wykonywania badań wstępnych i kontrolnych!

Utraciło moc stanowisko Głównego Inspektora Pracy z dnia 1 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania badań lekarskich.

Szkolenia bhp a koronawirus

Pytacie mnie Państwo :

Jak zorganizować szkolenie wstępne i szkolenie okresowe bhp ? Czy można je prowadzić zdalnie, na odległość?

Jak zorganizować szkolenia bhp dla pracowników produkcyjnych?

Badania profilaktyczne a koronawirus

Pytacie mnie Państwo o to czy w obecnej sytuacji musicie wysyłać pracowników na badania profilaktyczne wstępne okresowe i kontrolne?

 

Uważam, że tak długo, jak istnieje średnie i wysokie ryzyko zarażenia się koronawirusem SARS CoV- 2 czyli zachorowania na COVID – 19 nie należy wysyłać pracowników na badania profilaktyczne, czy to wstępne związane z zatrudnieniem, a tym bardziej okresowe i kontrolne. Nie narażajmy pracowników do odwołania stanu epidemii i zagrożenia epidemiologicznego.

Zmiany w szkoleniach bhp czerwiec 2019. Nowe druki

Jaki zmiany wnosi nowelizacja rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bhp?
Poza zmianami kosmetycznymi związanymi np. z brakiem konieczności posługiwania się pieczątką, w znowelizowanym rozporządzeniu wyodrębniono wyraźnie grupę pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych.

Call Now ButtonZadzwoń Teraz