Live Webinar – NORSOK M-501

Przewiń do szczegółów szkolenia

Cel szkolenia:

Zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu normy NORSOK M-501, w szczególności:

  • Przepisów i zasad BHP związanych z wykonywaną pracą,
  • Wyboru materiałów powłokowych, przygotowania powierzchni, procedur nakładania i inspekcji powłok ochronnych do użycia podczas budowy i montażu instalacji przybrzeżnych i powiązanych.

 

Uczestnicy szkolenia:

Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach malarz przemysłowy/piaskarz.

 

Tematyka szkolenia:

  • Ogólne zasady z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Przygotowanie powierzchni,
  • Aplikacja farb,bh
  • Termiczny natrysk powłok metalicznych,
  • Bierna ochrona przeciwpożarowa,
  • Wady powłok.

 

Czas trwania kursu:

1 dzień