Live webinar – Szkolenie wstępne bhp dla pracowników Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI – praca zdalna – 13.11.2023

Przewiń do szczegółów szkolenia

Szkolenie poprowadzone w oparciu o przepisy Rozporządzenia MGiP z dnia 27 lipca 2004 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 ze zm.) ze szczególnym uwzględnieniem wymagań prawnych w zakresie:

  • PRACY ZDALNEJ,
  • PRACY OSÓB, KTÓRYCH NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ ZOSTAŁA POTWIERDZONA ORZECZENIEM ( Ustawa z dnia 27 stycznia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych Dz. U. Nr123, poz. 776 ze zm.)