Pierwsza pomoc przedmedyczna_8.11.2023

Przewiń do szczegółów szkolenia

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone dla osób, które zgodnie z art. 207¹, § 1 Kodeksu Pracy, zostały wyznaczone przez pracodawcę do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w zakładach pracy.

Cel szkolenia:
Celem szkolenia jest nabycie podstawowej wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Tematyka szkolenia:
Program szkolenia opracowano w zgodzie z aktualnymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji ERC:

  • Organizacja ratownictwa medycznego, podstawy prawne udzielania pierwszej pomocy, standardy postępowania;
  • Bezpieczeństwo własne, poszkodowanego, zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, postępowanie z nieprzytomnym;
  • Postępowanie w nagłych stanach zagrożenia życia u dorosłych;
  • Zakrztuszenia, krwotoki, złamania, rany – zasady opatrywania;
  • Ćwiczenia praktyczne.

Wykładowca:
Bogdan Kulon – Ratownik Medyczny, Instruktor BLS/AED American Heart Association, Akademia Ratownictwa  Medicover, kierownik Zespołu Podstawowego w Pogotowiu Ratunkowym we Wrocławiu.