Live Webinar – Szkolenie okresowe BHP dla pracowników inżynieryjno-technicznych – 22.11.2023, godz. 9:30 – 14:00

Przewiń do szczegółów szkolenia

Cel szkolenia:
Aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu:

  • Identyfikacji i oceny zagrożeń występujących w procesach pracy;
  • Organizacji pracy i stanowisk pracy zgodnie z wymaganiami BHP oraz ergonomii;
  • Metod likwidacji oraz ograniczania zagrożeń czynnikami występującymi w środowisku pracy.

Uczestnicy szkolenia:
Pracownicy inżynieryjno-techniczni zakładów pracy, w szczególności projektanci, konstruktorzy, technolodzy i organizatorzy produkcji.

Tematyka szkolenia:

  • Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • Odpowiedzialność projektantów, konstruktorów i technologów związana z wykonywanym zawodem. Problemy związane z interpretacja niektórych przepisów;
  • Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń czynników występujących w procesach pracy uczestników szkolenia. Ocena ryzyka związanego z tymi zagrożeniami. Przykłady – ćwiczenia;
  • Kształtowanie warunków pracy zgodnie z wymaganiami BHP i ergonomii;
  • Nowoczesne rozwiązania techniczno-organizacyjne wpływające na poprawę warunków BHP;
  • Zasady postępowania w razie wypadku przy pracy i w sytuacjach zagrożeń;
  • Zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.