Live Webinar – Szkolenie okresowe bhp dla pracodawców i przełożonych – 29.11.2023, godz. 9:30 – 14:00

Przewiń do szczegółów szkolenia

Cel szkolenia:

Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności pracowników z zakresu:

 • oceny zagrożeń występujących w procesach pracy oraz ryzyka związanego z tymi zagrożeniami
 • kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy,
 • ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z wykonywaną pracą

 

Uczestnicy szkolenia

Pracodawcy, pracownicy kierujący lub nadzorujący prace innych pracowników, w tym mistrzowie, brygadziści, liderzy.

 

Tematyka szkolenia:

 • Wybrane regulacje z zakresu prawa pracy w tym bezpieczeństwa i higieny pracy.
 • Omówienie czynników szkodliwych, uciążliwe i niebezpieczne występujących w procesach pracy. Identyfikacja, analiza i ocena zagrożeń dostosowana do branż reprezentowanych przez uczestników szkolenia.
 • Ocena ryzyka zawodowego.
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe. Wypadki w drodze do/z pracy. Przykłady, zasady postepowania.
 • Zasady postępowania w sytuacjach zagrożeń: pożaru, awarii itp.
 • Metodyka prowadzenia instruktażu stanowiskowego.
 • Kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy.
 • Udzielanie I pomocy w razie wypadku.
 • Skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy.
 • Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.