Szkolenie w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników

Przewiń do szczegółów szkolenia

Cel szkolenia:
Przygotowanie uczestników szkolenia do wykonywania zadań w zakładach pracy w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z obiektów. Uczestnicy szkolenia posiądą wiedzę w zakresie:

 • doboru ilościowego i rodzajowego podręcznego sprzętu gaśniczego dla właściwego zabezpieczenia zakładu pracy;
 • wyznaczania dróg ewakuacyjnych i pożarowych;
 • opracowania planu ewakuacji;
 • umiejętność posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Uczestnicy szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych tematyka ochrony przeciwpożarowej, w szczególności pracowników i pracodawców.

Szkolenie obowiązkowe jest dla osób, które zgodnie z art. 209¹, § 1 Kodeksu Pracy, zostały wyznaczone przez pracodawcę do wykonywania zadań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników z obiektów.

Tematyka szkolenia:

 • Podstawowe przepisy prawne w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Przyczyny powstawania i rozprzestrzeniania się pożarów;
 • Zagrożenia pożarowe i wybuchowe w miejscach pracy;
 • Zadania i obowiązki pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej;
 • Ogólne zasady gaszenia pożarów – środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy;
 • Drogi pożarowe, ewakuacyjne, znaki bezpieczeństwa, oświetlenie awaryjne;
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego;
 • Ewakuacja pracowników ze stref zagrożenia;
 • Praktyczne użycie sprzętu gaśniczego – ćwiczenia;
 • Panel dyskusyjny – czas na pytania i konsultacje.