Nowe obostrzenia. Obowiązki pracodawcy do 5 czerwca 2021.

Opublikowano: 26 maja 2021

NOWE OBOSTRZENIA

Obowiązki ciążące na pracodawcach w związku z COVID-19 po 7 maja 2021 r.

 

Nowe rozporządzenie, obowiązujące od 8 maja 2021 r., w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 6 maja 2021 poz. 861) wprowadza ograniczenia obowiązujące do dnia 5 czerwca 2021.

Do dnia 5 czerwca b.r. zakłady pracy są obowiązane zapewnić osobom zatrudnionym niezależnie od podstawy zatrudnienia:

  • rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk,
  • odległość między stanowiskami pracy wynoszącą co najmniej 1.5 m.

W przypadku braku możliwości utrzymania odległości, pracodawcy zobowiązani są zapewnić środki ochrony osobistej związane ze zwalczaniem epidemii, czyli:

  • jednorazowe maseczki chirurgiczne opatrzone znakiem CE lub półmaski bez zaworków z filtrami: HEPA, FFP2, FFP3 (moja rekomendacja).

Ponadto:

§ 25 .1.   Do dnia 5 czerwca br. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:

(…)

c) w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż 1 osoba, chyba że pracodawca postanowi inaczej.

§ 25.6.   Odkrycie ust i nosa jest możliwe w przypadku:

(…)

3) spożywania posiłków lub napojów w zakładach pracy (…)

§ 26.14.  (…) do dnia 5 czerwca r. zakazuje się organizowania i udziału w (…) w imprezach, spotkaniach i zebraniach niezależnie od ich rodzaju z wyłączeniem:

1) spotkań lub zebrań służbowych i zawodowych;

2) (…)

3) imprez i spotkań do 50 osób, które odbywają się na otwartym powietrzu albo w lokalu (…)

pod warunkami:

  • klienci będą zajmowali co drugi stolik,
  • odległość między stolikami będzie wynosiła przynajmniej 1,5 m, chyba że między stolikami znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika
  • klienci realizują obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, przy których będą spożywali posiłki lub napoje,
  • obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa.

Do liczby osób uczestniczących w imprezie nie wlicza się zaszczepionych na COVID-19.

 

Podstawa prawna:

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 poz. 861)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000861&SessionID=187191B8DBA714769C08653A036C79A690382AB4